Zerobyg.dk

Hvad betyder ZERObyg for dig som håndværker

Kort beskrevet går ZERObyg i virkeligheden ud på, at opkvalificere fagfolk i VVS og EL branchen, samt andre fagfolk i byggebranchen, således at de er godt rustet, til at kunne tilbyde deres kunder helhedsløsninger, frem for enkeltløsninger, samt anvende de nyeste energirigtige opfindelser, metoder og løsninger, til gavn for kunderne.

Hvorfor skal fagfolkene og håndværkerne opkvalificeres?
Det skal de for, at kunne dække den stigende efterspørgsel på deres marked. Specielt i de senere år har der været en stigende efterspørgsel på folk indenfor byggesektoren, med den fornødne viden indenfor energirigtige helhedsløsninger. Det er blevet “in” at være grønt, og derfor bliver håndværkerne nødt til at følge med udviklingen.

Hvordan?
For at fagfolkene skal kunne dække denne efterspørgsel, er det vigtigt at de har den fornødne viden, det er her ZERObyg kommer ind i billedet. ZERObyg tilbyder nemlig fagfolkene en grundig og solid uddannelse indenfor håndteringen af de nyeste tekniske komponenter samt forståelsen for de nye energirigtige løsninger. Hvilket giver dem bedre forståelse, samt øger deres viden indenfor faget.

Alt dette har til hensigt at udvikle håndværkerne således, at de kommer til at står stærkere end deres konkurrenter.

What’s in it for me?
Resultaterne af ZERObyg skal ses i form at øget omsætning, samt indtjening til håndværkerne som ligger bag den nye viden, samt produktsortimentet håndværkerne har tilegnet sig via ZERObyg. Herudover vil de lokale håndværkere opnå en konkurrencemæssig fordel, i forhold til deres konkurrenter i resten af landet, samt udlandet, idet disse ikke er blevet så grundigt introduceret til de energirigtige produkter.