Zerobyg.dk

Aabenraa Kommune er med på energien

40 pedeller og teknisk servicepersonale fra kommunen har deltaget i et ZERObyg kursusforløb, som har givet dem mod på at tage energiudfordringerne op.

Energibesparelser og energirigtig adfærd sættes dermed højt på dagsordenen i de kommunale bygninger og institutioner. Ole V. Nielsen, som er varmemester og pedellernes tekniske sparringspartner i Aabenraa Kommune, er glad for opbakningen til kurset: ”Det glæder mig at pedellerne kan se fidusen i at deltage i kurset, og at vi allerede har fået to hold sat i gang”.

Ole V. Nielsen har overblikket over energiforbruget i de kommunale bygninger, og ser frem til, at kunne se et fald i energiforbruget. ”På kurset bliver de både undervist i de tekniske løsninger i bygninger, men de får også viden om, hvordan man ved simple tiltag og ved at ændre adfærden en lille smule kan sænke energiregningen” fortæller Ole V. Nielsen.

Glade og motiverede medarbejdere
Pedellerne, som til daglig står for drift af de kommunale bygninger er begejstrede for kurset, og har fået blod på tanden til at sætte energiforbruget i højsædet. Pedellerne Steen Jeppesen og Leo Rasmussen er begge enige om, at det er et lærerigt og godt kursus de har deltaget i.

Jeg skal da hjem og have mine kollegaer med på vognen. Der kan gå lidt konkurrence i den, og det kan da kun betyde, at vores energiforbrug falder” fortæller Steen Jeppesen, der er pedel på Rønshoved Skolehjem.

Kursus i energioptimering
Kurset er strikket sammen efter Aabenraa Kommunes behov og ønsker, og består af AMU-kurser. Pedellerne har været på skolebænken en dag i ugen i 5 uger. På den måde har de tilrettelagt deres arbejde uden at tage en hel uge ud af kalenderen til kursus.

På kurset undervises der i energioptimering af bygninger, drift, vand- og varmeinstallationer, ventilation, elforbrug, brandforanstaltninger og daglig ledelse.

Det er ZERObyg-projektet, der står for planlægning og afvikling af kurset. ”Vi er rigtig glade for, at Aabenraa Kommune har taget energi-agendaen til sig og at de har valgt at sende deres medarbejdere på vores kursus. Vi ser frem til et godt samarbejde i fremtiden, og byder også andre kommuner velkommen” fortæller EUC Syds vicedirektør, Hans Lehmann.

FAKTA
Aabenraa Kommune har omkring 200 ansatte pedeller og teknisk servicepersonale.
Målet er, at størstedelen skal på energioptimeringskurser i 2015.