Zerobyg.dk

Hvad er ZERObyg?

ZERObyg startede som et EU-projekt. Det var et projektsamarbejde mellem partnerne: EUC Syd, ProjectZero, CLEANUC Syddanmark, Knowledge Lab (SDU), KursusCenter Vest og Svendborg Erhvervsskole.

Projektet var finansieret af Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Unions Socialfond og havde en varighed på 3,5 år med start fra 15. september 2011.

ZERObyg fortsætter
EUC Syd, som er projektejer ønsker dog fortsat at satse på kompetenceudvikling af håndværkere, og derfor vedholdes en del af de aktiviteter, som er startet op.

Projektet har til formål, at skabe ny viden blandt håndværkere og virksomheder indenfor byggesektoren. Det skal bl.a. ske igennem opkvalificering af  håndværkere med både merkantile samt tekniske kompetencer for at fremme det forretningsmæssige aspekt af systemløsninger og energirenoveringer.

ZERObyg er et projekt, der sikrer, at fremtidens løsninger til energirenovering, og som fremadrettet kræver en bredere forståelse af systemer frem for enkeltkomponenter, kan afsættes og formidles til markedet gennem velkvalificerede håndværkere, som har kompetencerne til at vejlede om systemløsninger og det fornødne netværk af samarbejdspartnere til at løfte opgaven.

Opkvalificeringen af udbuddet er i fokus og skaber dermed grundlaget for en større efterspørgsel. Projektet arbejder tæt sammen med ProjectZero-programmet ZERObolig, som påvirker efterspørgslen fra områdets boligejere.