Zerobyg.dk

Hvorfor “ZERO”?

ZERObyg er opstartet med udgangspunkt i ProjectZero, som er visionen om at skabe økonomisk vækst i Sønderborg-området baseret på en CO2-neutral udvikling. ZERObyg er en del af en bred vifte af banebrydende initiativer blandt områdets virksomheder, butikker, institutioner, uddannelsessteder og borgere, som er med til at vise vejen mod nullet = ZERO.

Støttet af erfaringer herfra, arbejder ZERObyg bl.a. med at uddanne håndværkere til grønt byggeri. Målet er at opkvalificere håndværkere og rådgivere i byggebranchen.

ZERObolig
Efterspørgslen efter grønne løsninger fra borgerne, opleves af håndværkerne som stigende. En af de ting, som har sat skub i tingene i Sønderborg Kommune har været ZERObolig-projektet. Projektet tilbød igennem en periode på 2,5 år gratis energivejledning. Det resulterede i, at mere end halvdelen af de 1.100 familier der havde haft besøg af energivejlederen gik i gang med at energirenovere. Med en gennemsnitlig investering på 150.000 kr. overstiger den relaterede håndværker-omsætning 100 mio kr.